Voor de opening van de pop-up voorbeeld winkel is veel media-aandacht geweest in Friesland.

Voor de opening van de pop-up voorbeeld winkel is veel media-aandacht geweest in Friesland.

In veel huis aan huis bladen is ons persbericht overgenomen.

Het Friesch Dagblad heeft ons telefonisch geïnterviewd over de streekwinkel.

Omrop Fryslân kwam in alle vroegte helpen op de dag van de opening.

De Leeuwarder Courant kwam zelfs hoogst persoonlijk proeven tijdens de opening!